Soft Textile Electrodes for EEG Monitoring
Paper i proceeding, 2010

Författare

Fernando Seoane Martinez

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Magnus Thordstein

Göteborgs universitet

[12] 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Annan materialteknik

Reglerteknik

Signalbehandling

Mer information

Skapat

2017-10-07