Formal Methods in Software Product Line Engineering
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Reiner Hähnle

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik

Computer

0018-9162 (ISSN) 15580814 (eISSN)

Vol. 44 2 82-85

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Programvaruteknik

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-07