Knowledge work and practices of seeing: Epistemologies of the eye, gaze, and professional vision
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Culture and Organization

Vol. 16 4 361-376.

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-10