Disciplining professional vision in architect work: Practices of seeing and seeing beyond the visual,
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

The Learning Organization

Vol. 17 5 437-454

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-10