Garbage-can decision making and the accommodation of uncertainty in new drug development work
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Sanne Olilla

Jonas Roth

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Creativity and Innovation Management.

Vol. 19 134-146

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv