Tacit knowledge in rock construction work: A study and a critique of the use of the term
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Construction Management and Economics

Vol. 27 10-12 983-1003

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-10