Visual Culture in Organizations: Theory and Cases
Bok, 2010

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-10