Towards more sustainable fishing by bringing the stakeholders back in: The Polish Baltic Sea Fisheries Roundtable Project
Poster (konferens), 2011

Författare

Christian Stöhr

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Alliance for Global Sustainablity Annual Meeting 2011, 23-25th January 2011, Gothenburg, Sweden

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Sociologi

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07