Massa- och pappersindustri i södra Halland
Artikel i övriga tidskrifter, 2010

Författare

Patrik Ekheimer

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Industrihistoria i väst

Vol. 7 3-4 16-21

Ämneskategorier

Teknikhistoria

Mer information

Skapat

2017-10-08