Diffusion of radionuclides in concrete/bentonite systems
Rapport, 1993

Författare

Yngve Albinsson

Institutionen för kärnkemi

Karin Andersson

Institutionen för teknisk miljöplanering

Susanne Börjesson

Institutionen för kärnkemi

Bert Allard

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Annan naturresursteknik

Annan kemiteknik

Styrkeområden

Energi

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07