Project Management in the Culture Industry
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Sofia Börjesson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

International Journal of Project Organisation and Management

1740-2891 (ISSN) 1740-2905 (eISSN)

Vol. 3 1 22-35

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07