Convection in Horizontal Insulation
Övrigt konferensbidrag, 2001

Författare

Paula Wahlgren

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Mihail Serkitjis

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Carl-Eric Hagentoft

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Proceedings of the International Conference on Building Envelope Systems and Technologies, (ICBEST). Ottawa, Canada

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06