A state of the Art Sustainability Decision-making Framework
Paper i proceeding, 2010

Författare

Matthias Schulz

Sean Shiels

Michael Short

Gregory Peters

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Life Cycle Assessment and Footprinting: Bridging the Gap Between Tools and Practice

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06