7. Functional Groups and Bonding Patterns in Lignin (Including the Lignin-Carbohydrate Complexes)
Kapitel i bok, 2010

lignin lignan wood plants reactions structure

Författare

Gösta Brunow

Knut Lundquist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Lignin and Lignans Advances in Chemistry

267-299
978-1-57444-486-5 (ISBN)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemi

ISBN

978-1-57444-486-5

Mer information

Skapat

2017-10-08