First-principles density-functional study of metal-carbonitride interface adhesion: Co/TiC(001) and Co/TiN(001)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

S.V. Dudiy

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

PHYSICAL REVIEW B

Vol. 64 045403-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07