Broadband policy for the future: Building upon conceptual framework
Paper i proceeding, 2010

Författare

Orada Teppayayon

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Erik Bohlin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Presented at the 1st ITS PhD Workshop, September 12-13, 2010, Denmark

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Studier av offentlig förvaltning

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06