Errata list for "Error Control Coding" by Lin and Costello
Rapport, 2011

This documents lists some errors found in the second edition of Error Control Coding by Shu Lin and Daniel J. Costello.

Författare

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Annan matematik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-29