Entering the Tiger's Cave
Samlingsverk (redaktörskap), 2011

Japan

Swden

International Product Development

Redaktör

Dag Henrik Bergsjö

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan data- och informationsvetenskap

Annan maskinteknik

Annan materialteknik

Programvaruteknik

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Skapat

2017-10-07