A Note on Forcing and Type Theory
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Thierry Coquand

Göteborgs universitet

Guilhem Jaber

Fundamenta Informaticae

0169-2968 (ISSN)

Vol. 100 43-52

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

DOI

10.3233/FI-2010-262