The Cell Cycle
Kapitel i bok, 2005

Författare

Marina Axelson-Fisk

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Branching Processes: Variation, Growth and Extinction of Populations

218-225

Ämneskategorier

Cellbiologi

Bioinformatik och systembiologi

Sannolikhetsteori och statistik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

9780521832205