The Cell Cycle
Kapitel i bok, 2005

Författare

Marina Alexandersson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Branching Processes: Variation, Growth and Extinction of Populations

218-225
9780521832205 (ISBN)

Ämneskategorier

Cellbiologi

Bioinformatik och systembiologi

Sannolikhetsteori och statistik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

9780521832205

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05