Picking Alignments from (Steiner) Trees
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Fumei Lam

Marina Alexandersson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Lior Pachter

Journal of Computational Biology

1066-5277 (ISSN)

Vol. 10 3-4 509-520

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Bioinformatik och systembiologi

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05