SLAM: Cross-species Gene Finding and Alignment with a Generalized Pair Hidden Markov Model
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Marina Alexandersson

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Göteborgs universitet

Simon Cawley

Lior Pachter

Genome Research

1088-9051 (ISSN) 1549-5469 (eISSN)

Vol. 13 3 496-502

Ämneskategorier

Bioinformatik och systembiologi

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05