Initial sequencing and comparative analysis of the mouse genome
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Marina Alexandersson

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Göteborgs universitet

Mouse Genome Sequencing Consortium

Nature

0028-0836 (ISSN) 1476-4687 (eISSN)

Vol. 420 6915 520-562

Ämneskategorier

Biologisk systematik

Cellbiologi

Mikrobiologi

Bioinformatik och systembiologi

Sannolikhetsteori och statistik

Genetik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05