Applications of Generalized Pair Hidden Markov Models to Alignment and Gene Finding Problems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Lior Pachter

Marina Axelson-Fisk

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Göteborgs universitet

Simon Cawley

Journal of Computational Biology

1066-5277 (ISSN)

Vol. 9 2 389-399

Ämneskategorier

Bioinformatik och systembiologi

Sannolikhetsteori och statistik