Applications of Generalized Pair Hidden Markov Models to Alignment and Gene Finding Problems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Lior Pachter

Marina Alexandersson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Simon Cawley

Journal of Computational Biology

1066-5277 (ISSN)

Vol. 9 2 389-399

Ämneskategorier

Bioinformatik och systembiologi

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05