Existence of the Stable Birth Type Distribution in a General Branching Process Cell Cycle Model with Unequal Cell Division
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Marina Alexandersson

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Journal of Applied Probability

0021-9002 (ISSN)

Vol. 38 3 673-685

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05