An Application of General Branching Processes to a Cell Cycle Model with Two Uncoupled Subcycles and Unequal Cell Division
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Marina Alexandersson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science

Vol. 1 131-145

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05