An Application of General Branching Processes to a Cell Cycle Model with Two Uncoupled Subcycles and Unequal Cell Division
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Marina Axelson-Fisk

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science

Vol. 1 131-145

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik