Pair hidden Markov models
Kapitel i bok, 2005

Författare

Marina Alexandersson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Nicholas Bray

Lior Pachter

Encyklopedia of Genetics, Genomics, Proteomics and Bioinformatics


0470849746 (ISBN)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

ISBN

0470849746

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13