Pair hidden Markov models
Kapitel i bok, 2005

Författare

Marina Alexandersson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Nicholas Bray

Lior Pachter

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

ISBN

0470849746

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05