Gene finding in fungal genomes
Kapitel i bok, 2005

Författare

Marina Axelson-Fisk

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Per Sunnerhagen

Göteborgs universitet

Topics in Current Genetics: Comparative genomics using fungi as models

1-28
978-3-540-31480-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Cellbiologi

Bioinformatik och systembiologi

Sannolikhetsteori och statistik

Genetik

ISBN

978-3-540-31480-6

Mer information

Skapat

2017-10-08