Pure categorical optimization - a global descent approach
Preprint, 2011

Författare

Peter Lindroth

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Michael Patriksson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2011:15

Mer information

Skapat

2017-10-07