Developments in the eigenfunction expansion method for atmospheric sound propagation
Paper i proceeding, 2008

Författare

Maarten Hornikx

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

roger waxler

Jens Forssén

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Long Range Sound Propagation Symposium, Lyon, France

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-21