Information dynamics
Rapport, 2008

Författare

Kristian Lindgren

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Annan fysik

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-07