Revisiting the mechanism of beta-O-4 bond cleavage during acidolysis of lignin. Part 3: Search for the rate-determining step of a non-phenolic C6-C3 type model compound
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

lignin beta-ethers acidolysis phenols ketones gas chromatography HPLC

Författare

Hiroaki Ito

Imai Takaaki

Knut Lundquist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Yokoyama Tomoya

Matsumoto Yuji

Journal of Wood Chemistry and Technology

0277-3813 (ISSN) 1532-2319 (eISSN)

Vol. 31 2 172-182

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08