Modelling reliability of structure with respect to incipient mould growth
Paper i proceeding, 2011

system isopleths

mould germination

uncertainty

risk

reliability

building

Författare

Krystyna Pietrzyk

Chalmers, Arkitektur

Ingemar Samuelson

RISE Research Institutes of Sweden

Pernilla Johansson

RISE Research Institutes of Sweden

Proceedings of NSB 2011 9th Nordic Symposium on Building Physics, 29 May - 2 June 2011, Tampere, Finland. Editors: Juha Vinha, Jarkko Piironen, Kati Salminen.

Vol. 2(3) 875-882
978-952-15-2575-9 (ISBN)

Tillförlitlighetsanalys för förebyggande av mögeltillväxt

Formas (2007-01101), 2008-01-01 -- 2011-12-31.

Modellering av tillförlitlighet av konstruktion med hänsyn tagen till mögel påväxt

Formas (2011-00219), 2011-01-01 -- 2011-01-01.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Beräkningsmatematik

Mer information

Senast uppdaterat

2023-02-03