A bilevel optimization model and descent algorithm for traffic management
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Michael Patriksson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

R Tyrrell Rockafellar

Transportation Science

Vol. 36 3 271-291

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07