Extensional rheology of biopolymer systems
Paper i proceeding, 2011

rheometry

Rheology

biopolymers

Författare

Mats Stading

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Annual Transactions the Nordic Rheology Society

Vol. 19 9-12

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07