Mats Stading

Adjungerad professor vid Konstruktionsmaterial

Mats Stading forskar om biobaserade material såsom bioplaster och biologiska vävnader och hur man tillverkar dem med extrudering och andra lösningsbaserade tekniker. Som adjungerad professor har han också ett ben på RISE Research Institutes of Sweden där han tillämpar materialvetenskap på livsmedel och andra biologiska material på enheten Produktdesign. Den gemensamma nämnaren är biopolymerer och deras funktionella egenskaper. Som exempel kan nämnas skummad stärkelse som används både som stötdämpare i förpackningssammanhang och som bas i ostbågar. Vetenskapen som beskriver materialegenskaperna och tillverkningen är dock densamma i båda fallen.Tillverkning och tillämpningar av biopolymera system involverar flöden som beskrivs med reologi. Detta är en röd tråd i Mats Stadings forskning. Han är tidigare ordförande för både det europeiska reologisällskapet och det nordiska och har många internationella kontakter, och han leder även nationella och internationella forskningsprojekt. Se föredrag och läs mer om reologi i en introducerande lärobok på www.stading.se.

Källa: chalmers.se
Image of Mats Stading

Visar 86 publikationer

2021

Bolus rheology of texture-modified food: Effect of degree of modification

Mats Stading
Journal of Texture Studies. Vol. 52 (5-6), p. 540-551
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Physical properties of a model set of solid, texture-modified foods

Mats Stading
Journal of Texture Studies. Vol. 52 (5-6), p. 578-586
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

A Device that Models Human Swallowing

Mats Stading, Muhammad Waqas, F. Holmberg et al
Dysphagia. Vol. 34 (5), p. 615-626
Reviewartikel
2019

Extrusion parameters for foaming of a beta-glucan concentrate

Kristina Karlsson, Emanuel Larsson, Niklas Loren et al
Journal of Polymers and the Environment. Vol. 27, p. 1167-1177
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Extrusion Parameters for Foaming of a β-Glucan Concentrate

Kristina Karlsson, Emanuel Larsson, Niklas Lorén et al
Journal of Polymers and the Environment. Vol. 27 (6), p. 1167-1177
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Hot-mould foaming of modified hemicelluloses and hydroxypropyl methylcellulose

Kristina Karlsson, Filip Nylander, Malin Lundman et al
Journal of Polymer Research. Vol. 26 (8)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Effect of zein protein and hydroxypropyl methylcellulose on the texture of model gluten-free bread

M. Berta, Ingrid Koelewijn, C. Ohgren et al
Journal of Texture Studies. Vol. 50 (4), p. 341-349
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Assessment of the Food-Swallowing Process Using Bolus Visualisation and Manometry Simultaneously in a Device that Models Human Swallowing

Muhammad Waqas, O. Ekberg, J. Wiklund et al
Dysphagia. Vol. 34 (6), p. 821-833
Reviewartikel
2018

Relation between concentration and shear-extensional rheology properties of xanthan and guar gum solutions

Jose Enrique Martin Alfonso, A. A. Cuadri, Marco Berta et al
Carbohydrate Polymers. Vol. 181 (1), p. 63-70
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

New insights on the influence of manufacturing conditions and molecular weight on phase-separated films intended for controlled release

Helene Andersson Moore, M. Marucci, Linda Härdelin et al
International Journal of Pharmaceutics. Vol. 536 (1), p. 261-271
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Modelling the continuous relaxation time spectrum of aquous xanthan solutions using two commercial softwares

Patricia Lopez-Sanchez, Josefine Moser, Marco Berta et al
Annual Transactions - The Nordic Rheology Society. Vol. 26, p. 183-186
Paper i proceeding
2018

Chain-length shortening of methyl ethyl hydroxyethyl cellulose: An evaluation of the material properties and effect on foaming ability

Leif Karlsson, Marc Carrillo Aguilera, Kristina Karlsson et al
Journal of Polymers and the Environment. Vol. 26 (11), p. 4211-4220
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Flow behaviour and microstructure of a beta-glucan concentrate

Kristina Karlsson, Marco Berta, Camilla Öhgren et al
Journal of Polymers and the Environment. Vol. 26 (8), p. 3352-3361
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Hyperbolic contraction measuring systems for extensional flow

Magda Nyström, H. R. T. Jahromi, Mats Stading et al
Mechanics of Time-Dependent Materials. Vol. 21 (3), p. 455-479
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Shear and extensional rheology of commercial thickeners used for dysphagia management

Muhammad Waqas, Mats Stading, Johan Wiklund et al
Journal of Texture Studies. Vol. 48 (6), p. 507-517
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Developing cultured meat scaffolds of extruded vegetable-based proteins

Annika Krona, Felix Klose, Julie Gold et al
Transactions of the Nordic Rheology Society. Vol. 25, p. 311-313
Paper i proceeding
2017

Effect of cellulose-based and starch chemical modification on the rheology of gluten-free dough

Marco Berta, Ingrid Koelewijn, Kalle Johansson et al
Proc. 11th Annual European Rheology Conference, Copenhagen, p. FB14-26
Paper i proceeding
2017

Developing cultured meat scaffolds of extruded vegetable-based scaffolds

Annika Krona, Felix Klose, Julie Gold et al
Proc. 11th Annual European Rheology Conference, Copenhagen, p. PO62-106
Poster (konferens)
2017

Effect of dispersed particles on instant coffee foam stability and rheological properties

R. Gmoser, Romain Bordes, G. Nilsson et al
European Food Research and Technology. Vol. 243 (1), p. 115-121
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Effect of cellulose-based hydrocolloids and starch chemical modification on the rheology of gluten-free dough

Marco Berta, Ingrid Koelewijn, Kalle Johansson et al
Transactions of the Nordic Rheology Society. Vol. 26, p. 77-82
Paper i proceeding
2017

Annual Transactions of the Nordic Society of Rheology - Volume 25

Roland Kádár, Mats Stading, Arild Saasen
Proceeding (redaktörskap)
2017

Extensional viscosity of a beta-glucan concentrate

Kristina Karlsson, Marco Berta, Camilla Öhgren et al
Proc. 11th Annual European Rheology Conference, Copenhagen, p. FB6-24
Paper i proceeding
2017

In vitro models for simulating swallowing

Muhammad Waqas, Mats Stading
Medical radiology, p. 549-562
Kapitel i bok
2017

Development of extruded high-protein alternatives to meat

Mats Stading, Marco Berta, Roland Kádár
11th Annual European Rheology Conference, Copenhagen, p. FB10-25
Paper i proceeding
2017

Improvement of mechanical and water absorption properties of plant protein based bioplastics

D. Gomez-Heincke, I. Martinez, Mats Stading et al
Food Hydrocolloids. Vol. 73, p. 21-29
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Processing window for extrusion foaming of hydroxypropyl methylcellulose

Kristina Karlsson, Roland Kádár, Mats Stading et al
Cellulose. Vol. 23 (3), p. 1675-1685
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Rheology of natural and imitation mozzarella cheese at conditions relevant to pizza baking

M. Berta, E. Muskens, E. Schuster et al
International Dairy Journal. Vol. 57, p. 34-38
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Foaming of hydroxypropyl methylcellulose

Kristina Karlsson, Erich Schuster, Roland Kádár et al
Proc Nordic Polymer Days, Helsinki 2016, p. 99-
Övrigt konferensbidrag
2016

The influence of the molecular weight of the water-soluble polymer on phase-separated films for controlled release

Helene Andersson, Henrike Häbel, Anna Olsson et al
International Journal of Pharmaceutics. Vol. 511 (1), p. 223-235
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Rheological modification of fluid food for patients with dysphagia

Waqas Muhammad Quazi, Mats Stading
Annual Transactions - The Nordic Rheology Society. Vol. 24, p. 75-76
Paper i proceeding
2016

Correlation between in-line measurements of tomato ketchup shear viscosity and extensional viscosity

M. Berta, J. Wiklund, R. Kotze et al
Journal of Food Engineering. Vol. 173, p. 8-14
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Making foam from natural polymers

Kristina Karlsson, Erich Schuster, Roland Kádár et al
Proc. Materials for Tomorrow 2016, p. Nr 20-
Poster (konferens)
2016

Extracting extensional properties through excess pressure drop estimation in axisymmetric contraction and expansion flows for constant shear viscosity, extension strain-hardening fluids

Magda Nyström, H. R. T. Jahromi, Mats Stading et al
Rheologica Acta. Vol. 55 (5), p. 373-396
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Foaming of hydroxypropyl methyl cellulose: Microstructure and mechanical properties

Kristina Karlsson, Erich Schuster, Marco Berta et al
Proc. Nordic Polymer Days 2015, p. Po 1-
Poster (konferens)
2015

Effect of viscoelasticity on foam development in zein-starch dough

M. Berta, R. Gmoser, A. Krona et al
LWT - Food Science and Technology. Vol. 63 (2), p. 1229-1235
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Foaming of hydroxypropyl methylcellulose: Microstructure and mechanical properties

Kristina Karlsson, Erich Schuster, Marco Berta et al
Proc. Materials for Tomorrow 2015, p. Nr 9-
Poster (konferens)
2015

Continuous foaming of hydroxypropyl methylcellulose

Kristina Karlsson, Roland Kádár, Mats Stading et al
5th Intern Conf Biofoams, Sorrento, Italy
Paper i proceeding
2015

Effects of rheological factors on perceived ease of swallowing

Magda Nyström, Muhammad Waqas, M. Bülow et al
Applied Rheology. Vol. 25 (6), p. Art. no. 63876-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Foaming behavior of water-soluble cellulose derivatives: hydroxypropyl methylcellulose and ethyl hydroxyethyl cellulose

Kristina Karlsson, Erich Schuster, Mats Stading et al
Cellulose. Vol. 22 (4), p. 2651-2664
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Edible Boger fluid and its rheology at human physiological conditions

Muhammad Waqas, Magda Nyström, Olle Ekberg et al
Annual Transactions - The Nordic Rheology Society. Vol. 23, p. 195-198
Paper i proceeding
2015

Effect of shear vs. extensional flow during swallowing

Mats Stading, Muhammad Waqas, Magda Nyström et al
Annual Transactions - The Nordic Rheology Society. Vol. 23, p. 63-65
Paper i proceeding
2014

Food oral design

Mats Stading
Transactions Nordic Rheology Society. Vol. 22, p. 45-47
Paper i proceeding
2014

Hemicellulose foam

Linda Härdelin, Mikaela Börjesson, Filip Nylander et al
Proc Materials for Tomorrow, p. Nr 24-
Poster (konferens)
2014

Extensional viscosity of microfibrillated cellulose suspensions

Tobias Moberg, Mikael Rigdahl, Mats Stading et al
Carbohydrate Polymers. Vol. 102 (1), p. 409-412
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Model fluids for safe swallowing: A rheological perspective

Muhammad Waqas, Magda Nyström, Margareta Bulow et al
Transactions Nordic Rheology Society. Vol. 22, p. 41-43
Paper i proceeding
2013

New insights on how to adjust the release profile from coated pellets by varying the molecular weight of ethyl cellulose in the coating film

M. Marucci, Helene Andersson, Johan Hjärtstam et al
International Journal of Pharmaceutics. Vol. 458 (1), p. 218-23
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Effects of molecular weight on permeability and microstructure of mixed ethyl-hydroxypropyl-cellulose films

Helene Andersson, Johan Hjärtstam, Mats Stading et al
European Journal of Pharmaceutical Sciences. Vol. 48 (1-2), p. 240-248
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Viscoelasticity and microstructure of a hierarchical soft composite based on nano-cellulose and kappa-carrageenan

Diana Gomez-Martinez, Mats Stading, Anne-Marie Hermansson
Rheologica Acta. Vol. 52 (10-12), p. 823-831
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Extensional viscosity of microfibrillated cellulose suspensions

Tobias Moberg, Mikael Rigdahl, Emma Levenstam Bragd et al
Proc Materials for Tomorrow 2013
Poster (konferens)
2012

Correlation between viscoelasticity, microstructure, and molecular properties of zein and pennisetin melts

D. Gomez-Martinez, A. Altskär, Mats Stading
Journal of Applied Polymer Science. Vol. 125 (3), p. 2245-2251
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Hyperbolic contraction flow for characterization of extensional properties

Mats Stading, Magda Nyström, Hamid Tamaddon-Jahromi et al
Proc XVIth International Congress on Rheology
Paper i proceeding
2012

Correlation between viscoelasticity and microstructure of a hierarchical soft composite based on nanocellulose and k-carrageenan

Diana Gomez-Martinez, Mats Stading, Anne-Marie Hermansson
Annual Transactions of the Nordic Rheology Society. Vol. 20, p. 117-121
Paper i proceeding
2012

In-line rheometry of particulate suspensions by pulsed ultrasound velocimetry combined with pressure difference method

J. Wiklund, B. Birkhofer, S. A. K. Jeelani et al
Applied Rheology. Vol. 22 (4), p. Article Number: 42232-5
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

What determines the foaming ability of a melt - rheology or surface tension?

Mats Stading, Giovanni Franzoni, D. Johansson
Annual Transactions of the Nordic Rheology Society. Vol. 20, p. 141-144
Paper i proceeding
2012

Influence of surface lipids in commercial zein on microstructure and rheological properties of gluten-free dough

D. Johansson, Annika Krona, Mats Stading
Annual Transactions of the Nordic Rheology Society. Vol. 20, p. 247-251
Paper i proceeding
2012

Foaming of protein melts

Mats Stading, Helene Andersson, Magda Nyström
Proc XVIth International Congress an Rheology
Paper i proceeding
2012

Numerical simulations of Boger fluids through different contraction configurations for the development of a measuring system for extensional viscosity

Magda Nyström, H. R. T. Jahromi, Mats Stading et al
Rheologica Acta. Vol. 51 (8), p. 713-727
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Simulation of extensional flow through contractions towards a measuring system for extensional viscosity

Magda Nyström, H R Tamaddon Jahromi, Mats Stading et al
Annual Transactions the Nordic Rheology Society (19), p. 195-199
Paper i proceeding
2011

Extensional flow, viscoelasticity and baking performance of gluten-free zein-starch doughs supplemented with hydrocolloids

Helene Andersson, C. Ohgren, D. Johansson et al
Food Hydrocolloids. Vol. 25 (6), p. 1587-1595
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Modulating rheo-kinetics of native starch films towards improved wet-strength

T. Gillgren, Andreas Blennow, A. Pettersson et al
Carbohydrate Polymers. Vol. 83 (2), p. 383-391
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Effect of acid stimulation on the dynamic rheological properties of human saliva

D. Johansson, Mats Stading, Christina Diogo-Löfgren et al
Annual Transactions the Nordic Rheology Society. Vol. 19, p. 27-31
Paper i proceeding
2011

Mechanical and Barrier Properties of Films from Millet Protein Pennisetin

T. Gillgren, M. V. Faye, Mats Stading
Food Biophysics. Vol. 6 (4), p. 474-480
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Rheology and microstructure of cereal protein melts

Diana Gomez-Martinez, Mats Stading
Annual Transactions the Nordic Rheology Society. Vol. 19, p. 33-38
Paper i proceeding
2011

Extensional rheology of biopolymer systems

Mats Stading
Annual Transactions the Nordic Rheology Society. Vol. 19, p. 9-12
Paper i proceeding
2011

Development and characterization of extruded biodegradable foams based on zein and pearl millet flour

Kalep Filli, Mia Sjöqvist, Camilla Öhgren et al
Annual Transactions the Nordic Rheology Society. Vol. 19, p. 139-145
Paper i proceeding
2010

Monitoring liquid displacement of model and industrial fluids in pipes by in-line ultrasonic rheometry

J. Wiklund, Mats Stading, C. Tragardh
Journal of Food Engineering. Vol. 99 (3), p. 330-337
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

The influence of HPMC substitution pattern on solid state properties

Mikael Larsson, Anna Viridén, Mats Stading et al
Carbohydrate Polymers. Vol. 82 (4), p. 1074-1081
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Impact of melt rheology on zein foam properties

T. Gillgren, T. Alven, Mats Stading
Journal of Materials Science. Vol. 45 (21), p. 5762-5768
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Book of Abstracts AERC2010

Mats Stading, Mikael Rigdahl
Book of Abstracts Annual European Rheology Conference 2010, p. 1-303
Övrigt konferensbidrag
2010

High Performance Polysodium Acrylate Superabsorbents Utilizing Microfibrillated Cellulose to Augment Gel Properties

Mikael Larsson, Mats Stading, Anette Larsson
Soft Materials. Vol. 8 (3), p. 207-225
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Effect of ethanol on the water permeability of controlled release films composed of ethyl cellulose and hydroxypropyl cellulose

Mikael Larsson, Johan Hjärtstam, Jolina Berndtsson et al
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. Vol. 76 (3), p. 428-432
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Determination of the glass transition of powder samples using Dynamic Mechanic Analysis on compacts

Mikael Larsson, Anette Larsson, Mats Stading
Annual Transactions - The Nordic Rheology Society. Vol. 18, p. 59-64
Artikel i övrig tidskrift
2010

Mechanical and structural properties of solution-cast high-amylose maize starch films

K. Koch, T. Gillgren, Mats Stading et al
International Journal of Biological Macromolecules. Vol. 46 (1), p. 13-19
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Plasticization of zein: A thermomechanical, FTIR, and dielectric study

Thomas Gillgren, Susan Barker, Peter Belton et al
Biomacromolecules. Vol. 10 (5), p. 1135-1139
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Material properties of maize, sorghum and oat protein films

Thomas Gillgren, Mats Stading
Proc. Nordic Polymer Days 2008
Övrigt konferensbidrag
2008

Ageing of two petroleum waxes

Maria Petersson, Ingrid Gustafson, Mats Stading
Journal of Materials Science. Vol. 43 (6), p. 1859-1868
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Some effects of processing on the molecular structure and morphology of thermoplastic starch

Annika Altskär, Roger Andersson, Antal Boldizar et al
Carbohydrate Polymers. Vol. 71 (4), p. 591-597
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Mechanical and barrier properties of avenin, kaferin and zein films

Thomas Gillgren, Mats Stading
Food Biophysics (3), p. 287-294
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Determination of extensional rheological properties by hyperbolic contraction flow

Mats Stading
AIP Conference Proceedings. Vol. 1027, p. 1114-1116
Paper i proceeding
2008

Comparison of microstructural and physical properties of two petroleum waxes

Maria Petersson, Ingrid Gustafson, Mats Stading
Journal of Materials Science. Vol. 43 (6), p. 1869-1879
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Rheological properties of kafirin and zein prolamins

A. Oom, A. Pettersson, J. R. N. Taylor et al
Journal of Cereal Science. Vol. 47 (1), p. 109-116
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

In situ tensile deformation of zein films with plasticizers and filler materials

M Naushaud Emmambux, Mats Stading
Food Hydrocolloids. Vol. 21 (8), p. 1245-1255
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Methodology for in-line rheology by ultrasound Doppler velocity profiling and pressure difference techniques

J. Wiklund, Iman Shahram, Mats Stading
Chemical Engineering Science. Vol. 62 (16), p. 4277-4293
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Application of in-line ultrasound Doppler-based UVP-PD rheometry method to concentrated model and industrial suspensions

J. Wiklund, Mats Stading
Flow Measurement and Instrumentation. Vol. 19 (3-4), p. 171-179
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 1 forskningsprojekt

2016–2016

Smart mat av havre och odlade muskelceller (Smat)

Mats Stading Konstruktionsmaterial
Julie Gold Biologisk fysik
Roland Kádár Konstruktionsmaterial
VINNOVA

Det kan finnas fler projekt där Mats Stading medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.