Mechanical and barrier properties of avenin, kaferin and zein films
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

avenin

zein

biodegradable

properties

film

kaferin

Författare

Thomas Gillgren

Mats Stading

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Food Biophysics

3 287-294

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06