Continuous foaming of hydroxypropyl methylcellulose
Paper i proceeding, 2015

foaming

extrusion

cellulose derivatives

Författare

Kristina Karlsson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Roland Kádár

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mats Stading

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikael Rigdahl

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

5th Intern Conf Biofoams, Sorrento, Italy

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27