Extrusion parameters for foaming of a beta-glucan concentrate
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

extrusion

hemicellulose

x-ray microtomography

starch

image analysis

Författare

Kristina Karlsson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Emanuel Larsson

RISE Research Institutes of Sweden

Niklas Loren

RISE Research Institutes of Sweden

Mats Stading

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Mikael Rigdahl

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Journal of Polymers and the Environment

1566-2543 (ISSN) 1572-8900 (eISSN)

Vol. 27 1167-1177

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Textil-, gummi- och polymermaterial

Styrkeområden

Materialvetenskap

DOI

10.1007/s10924-019-01412-3

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-27