Effect of cellulose-based and starch chemical modification on the rheology of gluten-free dough
Paper i proceeding, 2017

Författare

Marco Berta

Ingrid Koelewijn

Kalle Johansson

Mats Stading

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc. 11th Annual European Rheology Conference, Copenhagen

FB14-26

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

Annan materialteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07