Simulation of extensional flow through contractions towards a measuring system for extensional viscosity
Paper i proceeding, 2011

Rheology

contraction flows

simulation

Författare

H R Tamaddon Jahromi

Mats Stading

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

M F Webster

Annual Transactions the Nordic Rheology Society

19 195-199

Ämneskategorier

Materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07