Effect of shear vs. extensional flow during swallowing
Paper i proceeding, 2015

Författare

Mats Stading

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Muhammad Waqas

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Magda Nyström

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

SuMo Biomaterials

Marco Berta

Margareta Bulow

Olle Ekberg

Annual Transactions - The Nordic Rheology Society

1601-4057 (ISSN)

Vol. 23 63-65
978-91-637-9104-8 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

ISBN

978-91-637-9104-8

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-18