Food oral design
Paper i proceeding, 2014

Författare

Mats Stading

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Transactions Nordic Rheology Society

Vol. 22 45-47
978-91-637-3012-2 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

ISBN

978-91-637-3012-2

Mer information

Skapat

2017-10-07