Model fluids for safe swallowing: A rheological perspective
Paper i proceeding, 2014

Författare

Magda Nyström

SuMo Biomaterials

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Margareta Bulow

Olle Ekberg

Mats Stading

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Transactions Nordic Rheology Society

Vol. 22 41-43
978-91-637-3012-2 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

ISBN

978-91-637-3012-2

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-18