Influence of surface lipids in commercial zein on microstructure and rheological properties of gluten-free dough
Paper i proceeding, 2012

Författare

D. Johansson

Annika Krona

Mats Stading

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Annual Transactions of the Nordic Rheology Society

Vol. 20 247-251

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Annan materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08