Extensional viscosity of a beta-glucan concentrate
Paper i proceeding, 2017

Författare

Kristina Karlsson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Marco Berta

Camilla Öhgren

Mats Stading

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc. 11th Annual European Rheology Conference, Copenhagen

FB6-24

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08