Making foam from natural polymers
Poster (konferens), 2016

Författare

Kristina Karlsson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Erich Schuster

Roland Kádár

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Marco Berta

Mats Stading

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc. Materials for Tomorrow 2016

Nr 20-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Textil-, gummi- och polymermaterial

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07