Extensional viscosity of microfibrillated cellulose suspensions
Poster (konferens), 2013

Författare

Tobias Moberg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Emma Levenstam Bragd

Mats Stading

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc Materials for Tomorrow 2013

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07