Edible Boger fluid and its rheology at human physiological conditions
Paper i proceeding, 2015

Författare

Muhammad Waqas

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Magda Nyström

SuMo Biomaterials

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Olle Ekberg

Mats Stading

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Annual Transactions - The Nordic Rheology Society

1601-4057 (ISSN)

Vol. 23 195-198
978-91-637-9104-8 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

ISBN

978-91-637-9104-8

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-18