Foaming of protein melts
Paper i proceeding, 2012

Författare

Mats Stading

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Helene Andersson

Magda Nyström

SuMo Biomaterials

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc XVIth International Congress an Rheology

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Textil-, gummi- och polymermaterial

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-18